Kontinuita

Spoločnosť KONTINUITA s.r.o. bola založená 2. 11. 1992.

27Predmet činnosti:

 • sprostredkovanie výroby valivých ložísk a ložiskových komponentov
 • poradenské a konzultačné služby v oblasti vývoja výroby a predaja valivých ložísk
 • kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
 • sprostredkovanie obchodnej činnosti
 • prenájom automobilov, strojov a zariadení
 • činnosť účtovných, organizačných a ekonomických poradcov

22Outsourcing ložísk ako zdroj konkurenčnej výhody.

Využívanie outsourcingu ako metódy alebo nástroja riadenia nie je žiadnou novinkou. V posledných rokoch je čoraz viac v centre pozorností podnikateľského prostredia aj v Česku a na Slovensku.

Jednoznačne sa stáva nástrojom a zdrojom konkurenčnej výhody pre firmy. Otvára nové možnosti podnikania a umožňuje využiť jedinečné schopnosti cudzej firmy pri znížení nákladov. Práve v tom je jeho sila.

Jediným rizikom outsourcingu je spôsob ako vyhľadať spoľahlivého a kvalitného partnera.

V oblasti outsourcingu ložísk a ložiskových komponentov Vám firma KONTINUITA ponúka elimináciu tohto rizika.

24Táto ponuka je podporená dlhoročnými skúsenosťami manažmentu spoločnosti na trhu s valivými ložiskami.
30 ročné skúsenosti v riadení ložiskových spoločnosti (ZVL AUTO Prešov, ZVL-ZKL Žilina,UNIS Konjic BIH, ZKL Bearings cz) sú pre zákazníka zárukou profesionálnej, kvalitnej a zodpovednej práce. Osobné skúsenosti s outsourcingom ložísk mám od roku 1992.

Výroba valivých ložísk našich dodávateľov v procese outsourcingu zaručuje vysokú kvalitu výrobkov v rámci medzinárodných noriem ISO. To zaručuje, že všetky činnosti v svojom komplexe od preskúmavania dopytu zákazníka , cez vývoj, zabezpečenie materiálu, výrobu a predaj zákazníkom prebiehajú trvalé tak, že zákazník vždy dostane taký výrobok, v takej kvalite a v takom termíne ako požadoval.

21Spokojnosť zákazníka je pre nás absolútnym meradlom trhu, ktorý ukazuje do akej miery nami poskytovaný výkon odráža očakávania zákazníka.

Valivé ložiská sú ako konštrukčný prvok súčasťou strojov a zariadení. Z pohľadu dôležitostí a náročnosti jednotlivého zariadenia sú valivé ložiská podľa ich uloženia vystavené pôsobeniu vonkajších síl rôznej veľkosti, frekvencií otáčania, rôznym teplotám. Preto ložisko je významnou súčasťou výrobného zariadenia a musí sa vyznačovať spoľahlivosťou, bezpečnosťou a taktiež životnosťou.

Vzhľadom na uvedené skutočnosti zabezpečujeme výber a hodnotenie dodávateľov ložísk a ložiskových komponentov podľa kritérií v rámci procesu ISO. V súlade s tým zabezpečujeme systematické, nezávislé skúmanie dodávateľov ložísk a ložiskových komponentov s cieľom zistiť či všetky činnosti v oblasti kvality a ich výsledky sú v súlade s normami ISO a či sú realizované efektívne pre dosiahnutie požiadaviek našich zákazníkov.
Pre zabezpečenie trvalej komformity (zhodnosti) vyrábaných špeciálnych (štandardných) ložísk so schválenou výkresovou dokumentáciou a schválenými vzorkami vykonáva každý z našich dodávateľov pravidelné kontroly a skúšky ložísk.

23V rámci procesu „make or buy" ponúkame zákazníkom kvalitný výber výrobcov valivých ložísk pre ich vnútropodnikové potreby.

 • ponúkame outsourcing ako formu externého obstarania predtým interne vyrábaných produktov.
 • ponúkame outsourcing ložísk a ložiskových komponentov ako zdroj nákupu ložísk pre konečných užívateľov podľa zmluvne dohodnutých podmienok.

31Ponúkame:

 • dodávky štandardných ložísk a ložiskových komponentov
 • vývoj a výrobu špeciálnych ložísk podľa požiadaviek zákazníka.

Naše hodnoty

 • profesionálnosť
 • dôveryhodnosť
 • skúsenosť
 • kvalitný servis

Certifikáty

certifikat-9001certifikat-16949